Audi RS6 Performance và Nissan GT-R 2017, xe nào nhanh hơn?

Bất kể ấn tượng về Audi như thế nào, Nissan thực sự nhanh hơn gần một giây để tăng tốc từ 0-100 km / h (0-62 mph).

0
741
Audi RS6 Performance và Nissan GT-R 2017, xe nào nhanh hơn?
Audi RS6 Performance và Nissan GT-R 2017, xe nào nhanh hơn?

Bất kể ấn tượng về Audi như thế nào, Nissan thực sự nhanh hơn gần một giây để tăng tốc từ 0-100 km / h (0-62 mph).

Audi RS6 Performance và Nissan GT-R 2017, xe nào nhanh hơn?
Audi RS6 Performance và Nissan GT-R 2017, xe nào nhanh hơn?

Thật kinh ngạc, hãy tưởng tượng rằng 605 PS (597 HP), 750 Nm (553 lb-ft) thì RS6 Performance sẽ đạt 100 km / h chỉ trong 3,7 giây, trong khi 570 PS (562 HP) GT- R 2017 cần khoảng 2,8 giây.

Audi RS6 Performance và Nissan GT-R 2017, xe nào nhanh hơn?
Audi RS6 Performance và Nissan GT-R 2017, xe nào nhanh hơn?

Điều đang được nói ở đây, nếu bạn không ấn tượng với Nissan GT-R 2017 trước đó. Hãy nhìn thấy mẫu xe Performance này giữ vai trò là một trong những chiếc xe nhanh nhất trong việc tăng tốc trên thế giới. Tôi cá là có thể khiến cho bạn không còn yêu thích nữa thôi.