BMW có đèn báo sự cố động cơ Service Engine Soon (MIL) phát sáng và nhiều mã lỗi được lưu trữ

0
621
BMW có đèn báo sự cố động cơ Service Engine Soon (MIL) phát sáng và nhiều mã lỗi được lưu trữ
BMW có đèn báo sự cố động cơ Service Engine Soon (MIL) phát sáng và nhiều mã lỗi được lưu trữ

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW 

Thông cáo số: SI B12 06 13

Dòng xe ( Model): 
– Dòng xe BMW được đính kèm trong thông cáo.

– All BMW are listed in the announcement.

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW có đèn báo sự cố động cơ Service Engine Soon (MIL) phát sáng và nhiều mã lỗi được lưu trữ trong DME.

The Service Engine Soon (MIL) lamp is on and the following faults are stored in the DME fault code memory.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do lỗi chuẩn đoán phần mềm DME.

– Unfavorable DME software diagnostics (fault is erroneous).

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện chuẩn đoán lỗi bằng phần mềm Ista.

– Perform diagnostic tests in ISTA.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.