BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và kèm theo thông báo “Drivetrain Malfunction”

0
723
BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và kèm theo thông báo “Drivetrain Malfunction”
BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và kèm theo thông báo “Drivetrain Malfunction”

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe: Tất cả dòng xe bao gồm động cơ và Bosch DME: B38, N20, N26, N55, N63T, S55, và S63T được sản xuất đến ngày 31/10/2015

Thông cáo số: SI B12 26 14

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và kèm theo thông báo “Drivetrain Malfunction”.

Nguyên nhân: do các thông số điều khiển động cơ EPM không tương thích trong phần mềm DME, xuất hiện nhiều lỗi điều khiển VANOS khác nihau.

Giải pháp: Dùng ISTA chuẩn đoán lỗi theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo và cài đặt phần mềm nếu cần.

Hướng dẫn sửa chữa chi tiết tại đây.