BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và mã báo lỗi: 1D2008 được hiển thị

0
467
BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và mã báo lỗi: 1D2008 được hiển thị
BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và mã báo lỗi: 1D2008 được hiển thị

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe: 

BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và mã báo lỗi: 1D2008 được hiển thị
BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và mã báo lỗi: 1D2008 được hiển thị

Thông cáo số: SI B12 33 14

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và mã báo lỗi: 1D2008 được hiển thị.

Nguyên nhân: do trong quá trình khởi động máy, chất làm mát không đạt đến nhiệt độ thích hợp trong giới hạn thời gian cho phép của bộ DME, điều này xảy ra do bộ ổn nhiệt bên trong hộp số bị lỗi.

Giải pháp: Để động cơ nguội lại và thực hiện các hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

Hướng dẫn khắc phụ chi tiết xem tại đây.