BMW có hệ thống hỗ trợ lái bị hỏng được đèn cảnh báo chiếu sáng hoặc thông báo lỗi trên màn hình

0
591
BMW có hệ thống hỗ trợ lái bị hỏng được đèn cảnh báo chiếu sáng hoặc thông báo lỗi trên màn hình

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B32 03 14

Dòng xe: 

BMW có hệ thống hỗ trợ lái bị hỏng được đèn cảnh báo chiếu sáng hoặc thông báo lỗi trên màn hình
BMW có hệ thống hỗ trợ lái bị hỏng được đèn cảnh báo chiếu sáng hoặc thông báo lỗi trên màn hình

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW có hệ thống hỗ trợ lái bị hỏng được đèn cảnh báo chiếu sáng trên cụm công cụ hoặc kiểm soát lỗi hệ thống thông báo lỗi trên màn hình.

Nguyên nhân: có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và mã báo lỗi hiể thị tương ứng từng lỗi.

Giải pháp: kiểm tra lỗi bằng phần mềm ISTA/D phiên bản mới nhất để chuẩn đoán lỗi và khắc phục từng lỗi cụ thể theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

Hướng dẫn cách khắc phục chi tiết tại đây.