BMW đèn báo lỗi Service Engine Soon phát sáng, nguyên nhân do động cơ có vấn đề hoặc phần mềm bị lỗi

0
582
BMW đèn báo lỗi Service Engine Soon phát sáng, nguyên nhân do động cơ có vấn đề hoặc phần mềm bị lỗi
BMW đèn báo lỗi Service Engine Soon phát sáng, nguyên nhân do động cơ có vấn đề hoặc phần mềm bị lỗi

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe:

BMW đèn báo lỗi Service Engine Soon phát sáng, nguyên nhân do động cơ có vấn đề hoặc phần mềm bị lỗi
BMW đèn báo lỗi Service Engine Soon phát sáng, nguyên nhân do động cơ có vấn đề hoặc phần mềm bị lỗi

Thông cáo số: SI B12 09 16

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW đèn báo lỗi Service Engine Soon phát sáng.

Nguyên nhân: do động cơ ccó vấn đề hoặc phần mềm bị lỗi.

Giải pháp: kiểm tra và khắc phục theo hướng dẫn đính kèm tại đây.