BMW gặp tình huống hướng dẫn đường đi không chính xác hoặc không thể định vị các vị trí nhất định

0
495
BMW gặp tình huống hướng dẫn đường đi không chính xác hoặc không thể định vị các vị trí nhất định
BMW gặp tình huống hướng dẫn đường đi không chính xác hoặc không thể định vị các vị trí nhất định

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe: Tất cả dòng xe đề cập trong thông cáo

Thông cáo số: SI B 65 07 09

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình huống hướng dẫn đường đi không chính xác hoặc không thể định vị các vị trí nhất định.

Nguyên nhân: Dữ liệu lộ trình không chính xác hoặc bị thiếu.
Giải pháp: chúng ta không thay thế hay lập trình lại dữ liệu vì đường phố thay đổi 15%/ năm. Hướng dẫn khắc phục tại đây.