BMW gặp tình trạng các đèn cảnh báo và kiểm soát lỗi hệ thống cảnh báo lỗi

0
719
BMW gặp tình trạng các đèn cảnh báo và kiểm soát lỗi hệ thống cảnh báo lỗi
BMW gặp tình trạng các đèn cảnh báo và kiểm soát lỗi hệ thống cảnh báo lỗi

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW 

Thông cáo số: SI B61 15 13

Dòng xe ( Model):

[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng các đèn cảnh báo và kiểm soát lỗi hệ thống cảnh báo lỗi liên quan đến hệ thống ACSM và ICM. Nhiều lỗi “ No message” được lưu trữ trong các mô đun điều khiển khác nhau. Hệ thống ACSM và ICM cũng có thể không đáp ứng được bài kiểm tra xe trong phần mềm Ista.

– Various warning lamps and check control messages relating to the systems are illuminated. Many “No Message” faults are stored for various control modules. The ACSM and ICM modules may also not be responding to a vehicle test in ISTA.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do điểm nối Z10*10B bị lỏng.

– Ground point Z10*10B is loose.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện kiểm tra xe bằng Ista và hoàn thành các bài kiểm tra liên quan đến lỗi lưu trữ. Sau đó kiểm tra điểm nối của các mô đun ACSM và ICM nhằm giảm điện áp và điển trở cao theo khuyến cáo của chường trình kiểm tra.

– 1. Perform a vehicle test using ISTA and complete all test modules related to the stored faults.

2. Check the ground circuit of the ACSM (Advanced Crash Safety Module) and ICM (Integrated Chassis Management) modules for a voltage drop or high resistance, as recommended by the test module.
Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.