BMW gặp tình trạng còi xe không hoạt động. Một số mã lỗi hiển thị: 8044A3, 8044A4, 8044A5

0
547
BMW gặp tình trạng còi xe không hoạt động. Một số mã lỗi hiển thị: 8044A3, 8044A4, 8044A5

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B61 26 14

Dòng xe:

model SI B61 26 14
BMW gặp tình trạng còi xe không hoạt động. Một số mã lỗi hiển thị: 8044A3, 8044A4, 8044A5

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng còi xe không hoạt động. Một số mã lỗi hiển thị: 8044A3, 8044A4, 8044A5.

Nguyên nhân: còi xe bị vô nước.

Giải pháp: Thay thể còi xe theo yêu cầu kiểm tra chương trình trong phần mềm ISTA theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

Hướng dẫn chi tiết tại đây.