BMW gặp tình trạng cụm đồng hồ KOMBI hiển thị nhiệt độ bên ngoài không đúng, mã lỗi là 931B

0
444
BMW gặp tình trạng cụm đồng hồ KOMBI hiển thị nhiệt độ bên ngoài không đúng. Có thể nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, mã lỗi là 931B.
BMW gặp tình trạng cụm đồng hồ KOMBI hiển thị nhiệt độ bên ngoài không đúng. Có thể nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, mã lỗi là 931B.

Dòng xe: Tất cả dòng xe BMW được đề cập trong thông cáo

Thông cáo số: SI B62 12 15

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng cụm đồng hồ KOMBI hiển thị nhiệt độ bên ngoài không đúng. Có thể nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, mã lỗi là 931B.

Nguyên nhân: có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, chủ yếu liên quan đến bộ cảm biến nhiệt độ bên ngoài.

Giải pháp: tùy từng nguyên nhân lỗi mà có cách phục khác nhau, thông cáo này có đính kèm hướng dẫn. Hướng dẫn sửa tại đây.