BMW gặp tình trạng đầu Entry Head Unit có thể khởi động lại sau khi kết nối Bluetooth với điện thoại

0
408
BMW gặp tình trạng đầu Entry Head Unit có thể khởi động lại sau khi kết nối Bluetooth với điện thoại
BMW gặp tình trạng đầu Entry Head Unit có thể khởi động lại sau khi kết nối Bluetooth với điện thoại

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe: 

BMW gặp tình trạng đầu Entry Head Unit có thể khởi động lại sau khi kết nối Bluetooth với điện thoại
BMW gặp tình trạng đầu Entry Head Unit có thể khởi động lại sau khi kết nối Bluetooth với điện thoại

Thông cáo số: SI B65 01 16

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng đầu Entry Head Unit có thể khởi động lại sau khi kết nối Bluetooth với điện thoại Iphone or Android.

Nguyên nhân: do các ký tự của điện thoại và đầu Entry Head Unit không tương thích.

Giải pháp: Loại bỏ các ký tự không tương thích theo các hướng dẫn đính kèm trong thông cáo tại đây.