BMW gặp tình trạng động cơ tự trả về số P hoặc N trong trường hợp xe đang ở chế độ MSA

0
725
SI B12 01 13
BMW gặp tình trạng động cơ tự trả về số P hoặc N trong trường hợp xe đang ở chế độ MSA

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B12 01 13

Dòng xe ( Model):  

–  Tất cả dòng xe BMW đính kèm trong thông cáo

–  All BMW are listed in the announcement

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng động cơ tự trả về số P hoặc N trong trường hợp xe đang ở chế độ MSA ( auto start/stop khi dừng xe chờ đèn đỏ….).

– After an MSA engine start, the transmission intermittently goes into the Park (P) or Neutral (N) position without any customer influence.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do sự cố phần mềm DME/EGS.

– Unfavorable DME/EGS software.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiển chuẩn đoán lỗi bằng phần mềm ISTA/D và thực hiện các thảo tác thử nghiệm mô đun theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– [NEW] Perform diagnostics using ISTA/D and work through the recommended test modules found by manually selecting the specific path below:

[NEW] Activities / Function Structure / 01 Engine / Engine electronics / [!] Current fault patterns / Engine stops/problem starting engine.

Hướng dẫn sửa chữa chi tiết tại đây.