BMW gặp tình trạng dòng mạch kín quá mức xảy ra gián đoạn hoặc liên tục dẫn đến bình ắc quy xả sớm

Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng dòng mạch kín quá mức có thể xảy ra gián đoạn hoặc liên tục dẫn đến bình ắc quy xả sớm.

0
456
BMW gặp tình trạng dòng mạch kín quá mức xảy ra gián đoạn hoặc liên tục dẫn đến bình ắc quy xả sớm
BMW gặp tình trạng dòng mạch kín quá mức xảy ra gián đoạn hoặc liên tục dẫn đến bình ắc quy xả sớm

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe: Tất cả dòng xe BMW
Thông cáo số: SI  B61 08 00

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng dòng mạch kín quá mức có thể xảy ra gián đoạn hoặc liên tục dẫn đến bình ắc quy xả sớm.

Nguyên nhân: sự gia tăng dòng mạch kín có thể do một bộ phận điều khiển bị lỗi hoặc lắp đặt một bộ phận nào đó không được chấp thuận.

Giải pháp: kiểm tra, chuẩn đoán lỗi và đưa ra biện pháp khắc phục tùy từng lỗi theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo. Xem tại đây!