BMW gặp tình trạng màn hình HDU không hoạt động, mã lỗi: 0xB7F6E3 được hiển thị

0
513
SI B 62 02 14
BMW gặp tình trạng màn hình HDU không hoạt động, mã lỗi: 0xB7F6E3 được hiển thị

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B62 02 14

Dòng xe ( Model):

model SI B 62 02 14
BMW gặp tình trạng màn hình HDU không hoạt động, mã lỗi: 0xB7F6E3 được hiển thị

Nội dung thông cáo (Situation): 

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng màn hình HDU không hoạt động, mã lỗi: 0xB7F6E3 được hiển thị.

– The Head-up Display is inoperative.

^ Fault code 0xB7F6E3 – HUD: Communication error (HUD does not answer) is stored in the Instrument Cluster (KOMB25)..

Nguyên nhân ( Cause): 

– Một lỗi phần mềm trọng cụm đồng hồ ngăn không cho màn hình HDU hiển thị.

– A software error in the instrument cluster prevents the Head-up Display from activating.

Giải pháp (Correction): 

– Không cần thay thế bộ phận nào, chỉ sử dụng Ista chuẩn đoán lỗi và lập trình lại ISTA/P 2.53.2/3.53.3 cho xe.

– Do not replace parts!

1/ Perform a vehicle test using the latest ISTA (Integrated Service Technical Application) diagnostic software.

· Always connect a BMW approved battery charger/power supply (SI B04 23 10).

2/ Reprogram the vehicle using ISTA/P 2.53.2/3.53.3 or later.

· F30/F30H/F31/F32/F33/F34 – New integration level: F020-14-07-503 or higher

Note that ISTA/P will automatically reprogram and code all programmable control modules that do not have the latest software.

For information on programming and coding with ISTA/P, refer to CenterNet / Aftersales Portal / Service / Workshop Technology / Vehicle Programming..

Hướng dẫn sửa chữa chi tiết tại đây.