BMW gặp tình trạng nút tuần hoàn không khí trên IHKA tự thay đổi từ chế độ thủ công sang tự động

0
455
BMW gặp tình trạng nút tuần hoàn không khí trên IHKA tự thay đổi từ chế độ thủ công sang tự động
BMW gặp tình trạng nút tuần hoàn không khí trên IHKA tự thay đổi từ chế độ thủ công sang tự động

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe: 

BMW gặp tình trạng nút tuần hoàn không khí trên IHKA tự thay đổi từ chế độ thủ công sang tự động
BMW gặp tình trạng nút tuần hoàn không khí trên IHKA tự thay đổi từ chế độ thủ công sang tự động

Thông cáo số: SI B64 05 15

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng nút tuần hoàn không khí trên IHKA tự thay đổi từ chế độ thủ công sang tự động hoặc ngược lại.

Nguyên nhân: Phần mềm điều hành IHKA quá nhạy cảm.

Giải pháp: không cần thay thế bộ phận nào cả chỉ cần chuyển đổi với phần mềm ISTA/P theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo. Xem hướng dẫn sửa chữa tại đây.