BMW hiển thị đèn báo “Service Due” dù độ dày má phanh lớn hơn 4,2mm

0
440
SI B34 03 13
BMW hiển thị đèn báo "Service Due" dù độ dày má phanh lớn hơn 4,2mm

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B34 03 13

Dòng xe ( Model): 

model SI B34 03 13
BMW hiển thị đèn báo “Service Due” dù độ dày má phanh lớn hơn 4,2mm

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW hiển thị đèn báo “Service Due” dù độ dày má phanh lớn hơn 4,2mm. Thời gian sử dụng còn lại của má phanh (trước và sau) từ dữ liệu CBS không khớp độ dày thực tế của má phanh.

– The yellow “Service Due” warning message lights up in the instrument cluster, even though the brake pad thickness is more than 4.2mm (above the thickness at which the pad sensor intervenes). The calculated remaining service life for the brake pads (front and/or rear axle) from the CBS data does not match the actual brake pad thickness.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do tính toán dữ liệu của phần mềm.

– Software calculation in the brake pad wear model.

Giải pháp (Correction): 

– Sử dụng phần mềm ISTA/D chuẩn đoán lỗi và xử lý những thử nghiệm mô đun tương ứng.

– Run vehicle diagnostics with ISTA/D and work through the corresponding test modules.

Hướng dẫn sửa chữa chi tiết theo thông cáo tại đây