BMW i8 bước vào đội ngũ xe chuyên dụng cho cảnh sát Sydney

BMW i8 sẽ được sử dụng trong cả cộng đồng để phá vỡ rào cản giữa người dân địa phương và lực lượng cảnh sát.

0
642
BMW i8 bước vào đội ngũ xe chuyên dụng cho cảnh sát Sydney
BMW i8 bước vào đội ngũ xe chuyên dụng cho cảnh sát Sydney

Chỉ cần sau khi nhận chìa khóa một chiếc Audi S7 Sportback, sở cảnh sát New South Wales của Australia đã được thêm BMW i8 vào đội xe.

Chiếc xe hybrid thể thao sẽ được sử dụng bởi Rose Bay Local Area Command và, giống như A7, nó sẽ không hành động như một chiếc xe đuổi theo. Thay vào đó, nó sẽ được sử dụng trong cả cộng đồng để phá vỡ rào cản giữa người dân địa phương và lực lượng cảnh sát.

sở cảnh sát New South Wales của Australia đã được thêm BMW i8 vào đội xe.
sở cảnh sát New South Wales của Australia đã được thêm BMW i8 vào đội xe.

Trong khi xe sẽ không được đuổi theo bọn tội phạm, chắc chắn nó trông nhờ một phần màu sơn cảnh sát bao gồm màu xanh và trắng ca rô, nổi bật màu vàng sáng, decal cảnh sát và biểu tượng của lực lượng trên mui xe.

Chiếc xe đã được bàn giao cho sở cảnh sát bởi đại lý Sydney chính của BMW.
Chiếc xe đã được bàn giao cho sở cảnh sát bởi đại lý Sydney chính của BMW.

Chiếc xe đã được bàn giao cho sở cảnh sát bởi đại lý Sydney chính của BMW.

Theo quản lý Brad Hodde, “Đơn vị quản lý tội phạm của tôi sẽ sử dụng xe để đi cùng các sự kiện. Nó cung cấp một công cụ để phá vỡ rào cản giữa cảnh sát và cộng đồng. “