BMW không mở được cốp bằng điều khiển từ xa hoặc chức năng Comfort Access

0
440
SI B 51 13 14
BMW không mở được cốp bằng điều khiển từ xa hoặc chức năng Comfort Access

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B51 13 14

Dòng xe (Model): 

model SI B 51 13 14
BMW không mở được cốp bằng điều khiển từ xa hoặc chức năng Comfort Access

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng không mở được cốp xe hoàn toàn bằng điều khiển từ xa hoặc mở bằng chức năng Comfort Access.

– The customer may complain that the trunk does not open fully when using the remote key or handsfree trunk-lid opening (a Comfort Access function).

Nguyên nhân ( Cause): 

– Lớp Seal cốp xe khô làm cho cốp xe dính chặt lại.

– A dry trunk lid seal causes the trunk lid to stick.

^ F30 and F32 only: A trunk return spring that is not installed correctly may not open the trunk lid fully.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– The following procedure should be performed are attached in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.