BMW lỗi hệ thống PDC phát hiện chướng ngại vật ở cảm biến trước và sau

0
522
BMW lỗi hệ thống PDC phát hiện chướng ngại vật ở cảm biến trước và sau
BMW lỗi hệ thống PDC phát hiện chướng ngại vật ở cảm biến trước và sau

Thông cáo số: SI B66 04 12

Dòng xe ( Model):
[​IMG]

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW lỗi hệ thống PDC phát hiện chướng ngại vật ở cảm biến trước và sau dù không có chướng ngại vật nào xung quanh xe.

– The PDC system falsely detects obstacles on all front and rear sensors when no obstacles are present around the vehicle.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do lỗi phần mềm trong REM.

– Software error in the REM (Rear Electronic Module).

Giải pháp (Correction): 

– Không thay thế REM. Thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo

– Don’t replace the REM. Follow the instructions attached in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.