BMW phát ra tiếng ồn từ khu vực gương cửa trước khi xe chạy ở tốc độ cao

0
580
SI B51 21 13
BMW phát ra tiếng ồ từ khu vực gương cửa trước khi xe chạy ở tốc độ cao

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B51 21 13

Dòng xe ( Model): 

model SI B51 21 13
Cách khắc phục khi xe BMW phát ra tiếng ồ từ khu vực gương cửa trước khi xe chạy ở tốc độ cao

Nội dung thông cáo (Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW phát ra tiếng ồn từ khu vực gương cửa trước khi xe chạy ở tốc độ cao.

– Whistling noise from front area of the front door mirror when driving at highway speeds

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do khoảng trống giữa nắp gương và những rãnh xoay tạo nên.

– There is an air gap between the door mirror cap and the turn signal housing in the mirror.

Giải pháp (Correction): 

– Xác định vị trí phát ra tiếng ồn và tiến hành các bước khắc phục trong thông cáo.

– Confirm which mirror is creating the whistling noise based on the customer complaint on the repair order, and then proceed.

Hướng dẫn cásh khắc phục tại đây.