BMW phát ra tiếng ồn từ phía sau khi xe đang chạy

0
431
BMW phát ra tiếng ồn từ phía sau khi xe đang chạy
BMW phát ra tiếng ồn từ phía sau khi xe đang chạy

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B18 02 13

Dòng xe ( Model):

[​IMG]

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW phát ra tiếng ồn từ phía sau khi xe đang chạy.

– A rattle sound is heard from the back of the vehicle while driving.

Nguyên nhân ( Cause):

– Do các nút giữ bộ điều tiết nắp van xả với van xả bị lỏng hoặc hỏng.

– The screws holding the exhaust flap actuator to the exhaust have failed.

Giải pháp (Correction):

– Thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Follow the attached instructions in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.