BMW phát ra tiếng ồn từ quạt gió máy lạnh trong hộc gang tay bên phụ

0
607
BMW phát ra tiếng ồn từ quạt gió máy lạnh trong hộc gang tay bên phụ
BMW phát ra tiếng ồn từ quạt gió máy lạnh trong hộc gang tay bên phụ

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe: F30 ( 3 sedan series)

Thông cáo số: SI B64 04 12

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW phát ra tiếng ồn từ quạt gió máy lạnh trong hộc gang tay bên phụ.

Giải pháp: sử dụng phần mềm ISTA để phát hiện lỗi và khắc phục theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây!