BMW phát ra tiếng ồn từ tiếng ồn xuất phát từ bơm cao áp

0
545
SI B13 05 12
BMW phát ra tiếng ồn từ tiếng ồn xuất phát từ bơm cao áp

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe: F30 (3 Series Sedan)

Thông cáo số: SI B13 05 12

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW phát ra tiếng ồn từ tiếng ồn xuất phát từ bơm cao áp. Có thể nghe tiếng ồn từ bên trong và ngoài xe.

Nguyên nhân và giải pháp: là tiếng kêu cơ khí thông thường, giảm ồn bằng cách lắp them tấm che với mã phụ tùng 13 51 7 629 169 để giảm bớt tiếng ồn theo hướng dẫn tại đây.