BMW phát ra tiếng ồn từ trục trước khi di chuyển chậm hoặc lùi lại

0
467
BMW phát ra tiếng ồn từ trục trước khi di chuyển chậm hoặc lùi lại
BMW phát ra tiếng ồn từ trục trước khi di chuyển chậm hoặc lùi lại

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe:

BMW phát ra tiếng ồn từ trục trước khi di chuyển chậm hoặc lùi lại
BMW phát ra tiếng ồn từ trục trước khi di chuyển chậm hoặc lùi lại

Thông cáo số: SI B34 08 14

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW phát ra tiếng ồn từ trục trước khi di chuyển chậm hoặc lùi lại.

Nguyên nhân do chuyển động giữa đĩa phanh và ổ đỡ trung tâm bánh xe.

Giải pháp: tháo và làm sạch đĩa phanh bánh trước, hướng dẫn sửa chữa tại đây.