BMW phát ra tiếng ồn từ trục vô lăng khi xoay vô lăng

0
514
BMW phát ra tiếng ồn từ trục vô lăng khi xoay vô lăng
BMW phát ra tiếng ồn từ trục vô lăng khi xoay vô lăng

Thông cáo số: SI B32 04 13

Dòng xe ( Model):
[​IMG]

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW phát ra tiếng ồn từ trục vô lăng khi xoay vô lăng.

There are squeaking noises from the steering spindle when the steering wheel is turned.

Nguyên nhân ( Cause):

– Trục vô lăng lâu ngày chưa được bôi trơn.

– The steering spindle gaiter is insufficiently lubricated.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Follow the attached instructions in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.