BMW sau khi thay thế hay lập trình phần mềm ISTA/P thì CBS hiển thị thông báo đang chạy thử nghiệm

0
504
BMW sau khi thay thế hay lập trình phần mềm ISTA/P thì CBS hiển thị thông báo đang chạy thử nghiệm

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B62 05 15

Dòng xe: 

BMW sau khi thay thế hay lập trình phần mềm ISTA/P thì CBS hiển thị thông báo đang chạy thử nghiệm
BMW sau khi thay thế hay lập trình phần mềm ISTA/P thì CBS hiển thị thông báo đang chạy thử nghiệm

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW sau khi thay thế hay lập trình phần mềm ISTA/P 3.55.0 hoặc phiên bản cao hơn, thì CBS hiển thị thông báo đang trong quá chạy thử nghiệm.

Nguyên nhân: lỗi dữ liệu bản đồ CBS trong FEM và dữ liệu bị hỏng trong cụm thiết bị trong quá trình lập trình.

Giải pháp: 
kiểm tra, lưu trữ và kiểm tra lần nữa dữ liệu theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

Hướng dẫn sửa chữa chi tiết tại đây.