BMW sau khi thực hiện chương trình Ista/ P thì một hoặc nhiều mô đun hoạt động bị lỗi

0
494
BMW sau khi thực hiện chương trình Ista/ P thì một hoặc nhiều mô đun hoạt động bị lỗi
BMW sau khi thực hiện chương trình Ista/ P thì một hoặc nhiều mô đun hoạt động bị lỗi

Thông cáo số: SI B09 04 07

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW sau khi thực hiện chương trình Ista/ P thì một hoặc nhiều mô đun hoạt động bị lỗi.

– When performing programming using ISTA/P, one or more control modules fail to program.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do đĩa CD/ DVD nằm trong ổ đĩa trong suốt quá trình lập trình Ista/P.

– CDs or DVDs are present in the internal drives during the time of programming.

Giải pháp (Correction): 

– Trước khi lập trình, phải kiểm tra và loại bỏ các CD/ DVD trong ổ đĩa.

– Prior to programming, remove all media (CDs and DVDs) from the internal drives.

Inserted media discs could cause programming failures.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.