Bỏ quy định người bán, tặng xe ô tô phải thông báo với công an

Theo Thông tư 64/2017 của Bộ Công an, người bán, tặng xe sẽ không phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe để theo dõi.

0
417
Bỏ quy định người bán, tặng xe ô tô phải thông báo với công an
Bỏ quy định người bán, tặng xe ô tô phải thông báo với công an

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư số 64/2017/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 12/2/2018. Theo đó, thông tư này đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc bán, cho, tặng xe ô tô đã được nêu tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA.

Cụ thể, Thông tư 64/2017 đã bỏ quy định: Trước khi bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đó.

Thông tư 64/2017 giữ nguyên nội dung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Thông tư cũng nghiêm cấm mọi hành vi giả mạo hồ sơ, đục xóa số máy, số khung để đăng ký xe.

Ngoài ra, các quy định khác liên quan đến trách nhiệm của chủ xe vẫn được giữ nguyên. Chủ xe có trách nhiệm phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đăng ký xe. Có hồ sơ xe theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của xe và hồ sơ đăng ký xe. Đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra và nộp lệ phí đăng ký, cấp biển số xe theo quy định…

Bỏ quy định người bán, tặng xe ô tô phải thông báo với công an
Bỏ quy định người bán, tặng xe ô tô phải thông báo với công an

Bên cạnh đó, xe đăng ký biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen, nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì trước khi bàn giao xe cho người mua hoặc người được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung phần nội dung liên quan đến quy định về các đơn vị, cơ quan chức năng được cấp biển số màu xanh chữ màu trắng. Cụ thể, thông tư này đã rút gọn dãy ký tự chữ cái trên biển chỉ còn từ A tới M (trước đây là từ A tới Z).

Đồng thời, trường hợp thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe cũng có quy định mới: Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho xe.