Bộ Tài chính đề xuất tăng đáng kể thuế nhập khẩu đối với ô tô cũ

Bộ Tài chính đang xây dựng phương án sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với xe ôtô cũ. Mức thuế được đề xuất tăng đáng kể đối với đa số các dòng xe.

0
489
Bộ Tài chính đề xuất tăng đáng kể thuế nhập khẩu đối với ô tô cũ
Bộ Tài chính đề xuất tăng đáng kể thuế nhập khẩu đối với ô tô cũ

Bộ Tài chính đang xây dựng phương án sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với xe ô tô đã qua sử dụng. Theo đó, mức thuế nhập khẩu được đề xuất tăng đáng kể đối với đa số các dòng xe.

Theo Bộ Tài chính, kim ngạch nhập khẩu xe tải đã qua sử dụng nhập khẩu ngày càng tăng (do giá nhập khẩu từ Trung Quốc rẻ). Xe trên 9 chỗ nhập khẩu không nhiều (do thuế suất khá cao). Lượng xe dưới 9 chỗ đã qua sử dụng giảm dần do có điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu từ năm 2013 (năm 2013 nhập khẩu 3.777 chiếc, giảm xuống còn 1.441 chiếc năm 2016).

Đối với xe từ 16 chỗ ngồi trở lên, nhóm xe này có mức cam kết WTO là X + 10.000USD đối với xe có dung tích xi lanh dưới 2.500cc. Hoặc X + 15.000USD đối với xe có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên (trong đó X là mức thuế suất của xe mới cùng chủng loại hàng năm). Mức thuế suất hiện hành là 150% hoặc 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu của xe ô tô mới cùng chủng loại. Bộ Tài chính đề xuất giữ như quy định hiện hành.

Đối với xe từ 10 chỗ đến 15 chỗ, nhóm xe này có mức cam kết WTO là X + 10.000USD đối với xe có dung tích xi lanh dưới 2.500cc. Hoặc X + 15.000USD đối với xe có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên (trong đó X là mức thuế suất của xe mới cùng chủng loại hàng năm).

Mức thuế nhập khẩu tuyệt đối hiện hành: 9.500 USD quy định cho xe có dung tích xi lanh từ 2.000cc trở xuống. Mức 13.000 USD quy định cho xe có dung tích xi lanh trên 2.000cc đến 3.000cc. Mức 17.000 USD quy định cho xe có dung tích xi lanh trên 3.000cc.

Bộ Tài chính đề xuất tăng đáng kể thuế nhập khẩu đối với ô tô cũ
Bộ Tài chính đề xuất tăng đáng kể thuế nhập khẩu đối với ô tô cũ

Bộ Tài chính dự kiến đề xuất sửa đổi lại bằng đúng mức cam kết WTO như sau: Mức X + 10.000 USD quy định cho xe có dung tích xi lanh dưới 2.500cc. Mức X + 15.000 USD quy định cho xe có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên.

Trong khi đó, Bộ Tài chính dự kiến đề xuất sửa đổi đáng kể thuế nhập khẩu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống đã qua sử dụng (nhóm 87.03).

Theo đó, ở dòng xe ô tô có dung tích xi lanh từ 1.500cc đến dưới 2.500cc, đối với xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), mức thuế nhập khẩu hiện hành: X + 5.000 USD, còn Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thuế suất bằng mức cam kết là 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất. Đối với xe khác trong dòng xe này cũng dự kiến đề xuất điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu từ mức thuế nhập khẩu hiện hành là X + 5.000USD lên bằng mức cam kết WTO là X + 10.000USD.

Đối với một dòng xe ô tô có dung tích xilanh dưới 1.000cc, đối với xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại chạy dầu, mức thuế theo cam kết WTO là 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất. Mức thuế nhập khẩu hiện nay là 5.000 USD/chiếc. Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng mức thuế nhập khẩu từ 5.000 USD/chiếc lên là 10.000USD/chiếc. Đối với các xe khác trong dòng xe này, mức thuế nhập khẩu hiện hành là 5.000 USD/chiếc, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thuế lên là 10.000USD.

Xe có dung tích xilanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc, đối với xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), cam kết WTO là 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất. Mức thuế nhập khẩu hiện hành: 10.000 USD/chiếc, và Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thuế suất bằng mức cam kết là 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất.

Đối với xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van) có dung tích xi lanh từ 2.500 trở lên, mức thuế nhập khẩu hiện hành là X + 15.000 USD, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thuế suất bằng mức cam kết WTO là 200% hoặc 150% + 10.000USD, lấy theo mức thấp nhất.

Bộ Tài chính đề xuất tăng đáng kể thuế nhập khẩu đối với ô tô cũ
Bộ Tài chính đề xuất tăng đáng kể thuế nhập khẩu đối với ô tô cũ

Riêng đối với xe ô tô tải (nhóm 87.04), mức thuế nhập khẩu theo cam kết WTO là X + 7.000 USD, trong đó X là mức thuế suất của xe mới cùng chủng loại hàng năm. Hiện, mức thuế suất nhập khẩu hiện hành đối với loại xe này là 150%.

Riêng xe đông lạnh, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xi téc, xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị; xe chở xi măng kiểu bồn và xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được: áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe mới. Bộ Tài chính đề xuất vẫn giữ nguyên mức thuế nhập khẩu như hiện hành.