Các mức phạt khi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô

Theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, quy định rõ về mức phạt đối với hành vi vi phạm tốc độ đối với người điều khiển xe ô tô.

0
870
Các mức phạt khi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô
Các mức phạt khi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô

Theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, quy định rõ về mức phạt đối với hành vi vi phạm tốc độ đối với người điều khiển xe ô tô.

Cụ thể:

Đối với người điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép sẽ phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h sẽ phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h sẽ phạt tiền 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h sẽ phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.