Chiếc Peugeot 404 Việt kiều Pháp tặng Bác Hồ sau 50 năm

Sau hơn 50 năm, một số chiếc xe Peugeot 404 của kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ vẫn được bảo quản tốt và trở thành hiện vật lịch sử quý giá...

0
991
Chiếc Peugeot 404 Việt kiều Pháp tặng Bác Hồ sau 50 năm
Chiếc Peugeot 404 Việt kiều Pháp tặng Bác Hồ sau 50 năm

Peugeot 404 là một dòng xe ô tô gia đình của Pháp, được sản xuất phổ biến từ đầu những năm 1960. Đây cũng là loại xe gắn liền với câu chuyện cảm động về tấm lòng của kiều bào với Bác Hồ.

Xe Peugeot 404 kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở TP HCM.
Xe Peugeot 404 kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở TP HCM.

Theo các tư liệu lịch sử, Khi đi công tác xa, Bác Hồ thường đi xe Pobeda của Liên Xô vì xe máy khoẻ và tiết kiệm xăng. Còn khi đi lại trong thành phố, Người thường dùng chiếc Peugeot 404.

Đến năm 1967, chân Bác bị yếu sau một tai biến não nhẹ. Do vậy vào những năm cuối đời, Bác chủ yếu đi chiếc Peugeot 404 bởi gầm xe thấp, việc lên xuống xe thuận tiện hơn…

Xe Peugeot 404 kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở TP HCM.
Xe Peugeot 404 kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở TP HCM.

Theo đó, vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nhiều gia đình người Việt nghèo ở Bắc Bộ đã đi mộ phu ở Tân Đảo thuộc Pháp (châu Đại Dương). Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thành công, rất nhiều người đã trở về theo tiếng gọi của quê hương.

Từ năm 1961 – 1964 đã có 11 chuyến tàu đưa hơn 6.000 Việt kiều Tân Đảo về Việt Nam. Chuyến tàu cuối cùng của năm 1964 còn chở theo 11 chiếc xe Peugeot 404 mua bằng số tiền đóng góp của cộng đồng kiều bào để tặng cho Bác Hồ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Xe Peugeot 404 kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở TP HCM.
Xe Peugeot 404 kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở TP HCM.

Sau khi cập cảng Hải Phòng ngày 8/3/1964, những chiếc xe này đã được đưa về Hà Nội để phục vụ việc đi lại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phòng ban khác nhau của Chính phủ.

Xe Peugeot 404 kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở TP HCM.
Xe Peugeot 404 kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở TP HCM.

Sau hơn nửa thế kỷ tồn tại, một số chiếc xe Peugeot 404 của kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ vẫn được bảo quản tốt và trở thành hiện vật lịch sử quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Xe Peugeot 404 kiều bào Tân Đảo tặng Bác Hồ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở TP HCM.