Có được phép vượt xe khác trên cầu hai làn đường?

Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

0
486
Có được phép vượt xe khác trên cầu hai làn đường?
Có được phép vượt xe khác trên cầu hai làn đường?

Trên cầu có 2 làn xe thì các xe có được phép vượt các phương tiện khác không?

Tại Điều 14 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về vượt xe như sau:

“1. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

2. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

3. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

a) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

b) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

c) Khi xe điện đang chạy giữa đường;

5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Trên cầu hẹp có một làn xe;

b) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

d) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;

e) Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.”

đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;

Như vậy, ở trên cầu có 2 làn xe và không cấm vượt thì bạn có được phép vượt các phương tiện khác. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý các điều kiện theo quy định tại Điều 14 Luật giao thông đường bộ 2008 nêu trên.