Công trường hơn 2.500 tỷ bắc qua sông Hồng

0
91

Sau 6 tháng khởi công, cả 5 gói thầu tại dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đồng loạt thi công 3 ca liên tục trong ngày, trong đó phần lớn đã đạt tiến độ 30-35%.

Hồng Quang – Đức Anh

Tiến độ cầu Vĩnh Tuy 2 sau 6 tháng

Cầu Vĩnh Tuy 2

sông Hồng

Hà Nội

dự án cầu Vĩnh Tuy

tiến độ cầu Vĩnh Tuy 2

Nguồn: Zingnews