CSGT có sai không khi ghi biên lai thiếu thông tin

0
611
ghi-thieu-thong-tin-khi-xu-phat-giao-thong
CSGT có sai không khi ghi biên lai thiếu thông tin

Với câu hỏi đang được quan tâm từ cá nhân điều khiển phương tiện tham gia giao thông: CSGT có sai không khi ghi biên lai thiếu thông tin.

Câu hỏi từ bạn đọc có nội dung: Tôi có vi phạm luật giao thông nhưng khi lập biên bản, tối thấy CSGT ghi thiếu quá nhiều thông tin, vậy liệu họ có sai trong trường hợp này?

Sáng ngày 19/9 tôi có vi phạm luật giao thông và bị công an giữ lại nhưng khi nhận biên lai thì thấy ghi thiếu quá nhiều thông tin. Lỗi vi phạm ghi không rõ, chỉ có tên tôi, địa chỉ và không hề có quyết định số bao nhiêu, khi CSGT kí thì chỉ có chữ kí mà ko ghi họ tên. Vậy cho tôi hỏi lập biên bản như vậy đã đúng quy định chưa? Nếu CSGT làm sai tôi có quyền báo cáo với cấp trên của họ không?

Trả lời:

Tại Khoản 2 Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về xử phạt vi phạm không lập biên bản như sau:

“Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt.”

Khoản 2 Điều 58 Luật này cũng quy định về lập biên bản vi phạm hành chính như sau:

“ Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.

…………”

Mặt khác, tại Khoản 4 Điều 11 nghị định 81/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 19/7/2013 về hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm nêu rõ:

“ Cá nhân, tổ chức thu tiền phạt khi sử dụng biên lai thu tiền phạt phải đối chiếu các thông tin ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các nội dung ghi trên biên lai thu tiền phạt theo đúng quy định. Tổng số tiền trên các biên lai thu tiền phạt phải đúng với số tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt;

Trường hợp thu tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì nội dung biên lai phải ghi rõ số tiền đã thu và việc thu thuộc trường hợp thu tiền chậm nộp phạt.

b) Cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt vi phạm hành chính có quyền từ chối nộp tiền nếu phát hiện biên lai thu tiền phạt hoặc chứng từ thu tiền không đúng mẫu quy định, ghi không đúng với quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ghi không đúng số tiền phạt, chậm nộp phạt (nếu có) và báo cho cơ quan quản lý người có thẩm quyền thu tiền phạt biết để xử lý kịp thời.”

Như vậy, các thông tin biên bản xử phạt, quyết định xử phạt và các chứng từ biên lai nộp phạt đều phải ghi đúng theo quy định nêu trên. Đối với các trường hợp phát hiện biên lai thu tiền phạt hoặc biên bản xử phạt, quyết định xử phạt không đúng với quy định quy định nêu trên bạn có thể báo cho cơ quan quản lý người có thẩm quyền thu tiền phạt biết để xử lý kịp thời.

Theo Cafe Auto