CSGT được dừng xe trong trường hợp nào?

0
116

Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia


Xã hội


Xã hội0

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự.

Nguồn: Zingnews