Đánh giá Toyota Corolla Cross HV: “Đe trên, nạt dưới?”

0
144

Phiên bản cao nhất Toyota Corolla Cross HV với giá bán 910 triệu đồng được xem là sự lựa chọn đáng cân nhắc.

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Nguồn: autodaily