Detailing Car không đơn thuần là rửa xe

0
82

Thực chất rửa xe chỉ là ở mức cơ bản tối thiểu nhưng cũng là bước bắt buộc để bắt đầu mở ra các mảnh khác của detailing car với các dụng cụ gần như là theo quy chuẩn riêng khó mà nhầm lẫn được.

Nguồn: cafeauto