Dự thảo bán ô tô phải gửi thông báo bằng văn bản đến Bộ Công an

Bộ Công an quy định những chủ xe có quyết định điều chuyển chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe để theo dõi.

0
558
Dự thảo bán ô tô phải gửi thông báo bằng văn bản đến Bộ Công an
Dự thảo bán ô tô phải gửi thông báo bằng văn bản đến Bộ Công an

Mới đây, Bộ Công an đã đưa ra Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe để lấy ý kiến.

Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung ở Khoản 2  Điều 6 có quy định: “Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi; trường hợp chủ xe không thông báo thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe”.

Dự thảo cũng quy định: “xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung.”

Dự thảo bán ô tô phải gửi thông báo bằng văn bản đến Bộ Công an
Dự thảo bán ô tô phải gửi thông báo bằng văn bản đến Bộ Công an

Ngoài ra, “Xe của cơ quan, tổ chức đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng chủ xe phải làm thủ tục thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe ô tô”.

Tuỳ theo từng loại xe, chủ sở hữu cũng như khu vực mà cơ quan cấp đăng ký xe có thể Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.