General Motors chạy bằng 100% năng lượng tại tạo vào năm 2050

0
470
general-motors-su-dung-nang-luong-tai-tao
General Motors chạy bằng 100% năng lượng tại tạo vào năm 2050

General Motors đã có một cam kết chỉ sử dụng điện được sản xuất hoàn toàn bằng các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2050.

General Motors là một trong nhiều công ty đã thực hiện cam kết này như là một phần của tổ chức RE100. Các công ty khác bao gồm Google, Coca-Cola, IKEA và Nike. Mỗi công ty đều có ngày bắt đầu sử dụng năng lượng tái tạo khác nhau. Microsoft đạt được mục tiêu sử dụng 100% năng lượng điện tái tạo trong năm 2014.

General Motors đã có 350 cơ sở trên toàn thế giới. Trong vòng 34 năm tới, tất cả sẽ hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo. Nhờ năng lượng mặt trời, gió và khí từ bãi rác. Hiện tại, chỉ 3,8% điện của công ty đến từ các nguồn tái tạo.

Điều chỉnh các khoản nợ của sự phát triển xe điện và các bình điện. Tạo cơ hội tốt cho đại đa số các loại xe của General Motors sẽ có điện vào thời điểm năm 2050.