Hai trường hợp khiếm khuyết khiến xe ô tô bị từ chối đăng kiểm

Nhiều tài xế ô tô do không để ý "bệnh của xe" nên khi đi đăng kiểm đã bị từ chối vì không đủ điều kiện theo quy định pháp luật

0
479
Hai trường hợp khiếm khuyết khiến xe ô tô bị từ chối đăng kiểm
Hai trường hợp khiếm khuyết khiến xe ô tô bị từ chối đăng kiểm

Theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, hai trường hợp xe ô tô không được đăng kiểm nếu có lỗi sau:

– Có khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm (DANGEROUS DEFECTS – DD). Đây là hư hỏng gây nguy hiểm trực tiếp và tức thời khi xe cơ giới tham gia giao thông. Xe cơ giới không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, không được tham gia giao thông và phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại.

– Có khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MAJOR DEFECTS – MaD). Đây là hư hỏng có thể gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông. Xe cơ giới không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại.

Hai trường hợp khiếm khuyết khiến xe ô tô bị từ chối đăng kiểm
Hai trường hợp khiếm khuyết khiến xe ô tô bị từ chối đăng kiểm

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ có hai trường hợp xe ô tô bị từ chối đăng kiểm là xe bị khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng và xe bị khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm.

Nói cách khác, việc đăng kiểm là để đánh giá phương tiện có đủ điều kiện để lưu hành hay không và thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng kiểm. Còn việc xử phạt vi phạm hành chính là nhằm vào chủ phương tiện.