Honda CR-V 2020 bản lắp ráp thêm cả tá công nghệ, giá sẽ tăng?

0
146

Dự kiến Honda CR-V 2020 bản lắp ráp sẽ ra mắt thị trường Việt vào ngày 30/7 tới với cả tá công nghệ.

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Nguồn: autodaily