Honda gặp một vài lỗi từ audio

0
318
Honda gặp một vài lỗi từ audio
Honda gặp một vài lỗi từ audio
Thông cáo báo chí: HÃNG HONDA
Thông cáo số: 15-066
Dòng xe ( Model):
41006746532 226ece5acc o
Nội dung thông cáo ( Situation):
–  Thông cáo này dành cho dòng xe Honda gặp các tình trạng sau
1.  Đầu audio chập chờn.
2.  Màn hình hiện thị trống khi khởi động.
3.  Nút Volume không hoạt động.
4.  Nhiều nguồn cùng xuất hiện trên màn hình.
–  1. The audio unit back light flickers.
2. Upper display is blank at startup.
3. VOL/SELECTOR knob or hard keys do not work.
4. Multiple sources appear on the information display..
Nguyên nhân ( Cause):
–  Do lỗi phần mềm đầu audio.
–  The audio unit software is malfunctioning.
Giải pháp (Correction):
–  Cập nhật phần mềm đầu audio.
–  Update the audio system software with the audio system update CD.
Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.