Honda Việt Nam phát đi thông báo thu hồi xử lý xe hết hạn

Honda Việt Nam đã phát đi thông báo thu hồi xử lý phương tiện giao thông thải bỏ do Công ty Honda Việt Nam sản xuất, nhập khẩu và bán tại Việt Nam

0
442
Honda Việt Nam phát đi thông báo thu hồi xử lý xe hết hạn
Honda Việt Nam phát đi thông báo thu hồi xử lý xe hết hạn

Theo Quy định 95/2009 về niên hạn với các loại ôtô chở hàng và ôtô chở người thì các xe không được sử dụng quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng. Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người. Và không quá 17 năm đối với xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 1/1/2002.

Theo Quy định 16/2015 của Chính Phủ, từ ngày 1/1/2018 mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại khi hết niên hạn sử dụng sẽ bị thu hồi và thải bỏ.

Quy định nêu rõ trách nhiệm của nhà sản xuất phải tiếp nhận sản phẩm thải bỏ của mình. Tổ chức thu hồi sản phẩm thải bỏ do mình đã bán ra thị trường Việt Nam và thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định. Sau đó tổ chức xử lý sản phẩm thải bỏ đã thu hồi theo quy định về quản lý chất thải.

Honda Việt Nam phát đi thông báo thu hồi xử lý xe hết hạn
Honda Việt Nam phát đi thông báo thu hồi xử lý xe hết hạn

Các nhà sản xuất sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khi tự thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Honda Việt Nam đã phát đi thông báo thu hồi xử lý phương tiện giao thông thải bỏ do Công ty Honda Việt Nam (HVN) sản xuất, nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam đến các Điểm thu hồi.

Điểm thu hồi Phương tiện giao thông thải bỏ của Honda Việt Nam tại Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.

Người sử dụng có thể tự chuyển sản phẩm thu hồi đến điểm thu hồi hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thu gom để vận chuyển đến các điểm thu hồi. Các tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải thực hiện trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm thải bỏ.