Khi Mercedes có hiện tượng hệ thống âm thanh giải trí không hoạt động kèm theo thông báo

0
432
Khi Mercedes có hiện tượng hệ thống âm thanh giải trí không hoạt động kèm theo thông báo
Khi Mercedes có hiện tượng hệ thống âm thanh giải trí không hoạt động kèm theo thông báo

Thông cáo báo chí: HÃNG Mercedes

Dòng xe: Mercedes 

Thông cáo số: LI82-85 30 P-058185

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho trên 1 số dòng xe Mercedes có đính kèm. Xảy ra hiện tượng hệ thống âm thanh giải trí không hoạt động kèm thông báo ” Anti-theft protection activsevisiity. Pleat your Mercedes-Benz workshop”

Nguyên nhân: mất tín hiệu CAN với ECU điều khiển động cơ.

Giải pháp: Kiểm tra xác định lỗi theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo. Xem chi tiết tại đây.