Làm thế nào để đăng ký biển số dài cho ô tô tại Việt Nam?

Biển số ôtô có 2 biển, kích thước như sau: Loại biển số dài có chiều cao 110 mm, chiều dài 470 mm; loại biển số ngắn có chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm.

0
747
Làm thế nào để đăng ký biển số dài cho ô tô tại Việt Nam?
Làm thế nào để đăng ký biển số dài cho ô tô tại Việt Nam?

Theo Điều 31 Thông tư 15/2014 về đăng ký xe của Bộ công an Quy định về biển số xe như sau:

Biển số ôtô có 2 biển, kích thước như sau: Loại biển số ngắn có chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm. Loại biển số dài có chiều cao 110 mm, chiều dài 470 mm. Một biển biển gắn phía trước và một biển gắn phía sau xe phù hợp với vị trí nơi thiết kế lắp biển số của xe.

Trường hợp thiết kế của xe ô tô không lắp được một biển ngắn và một biển dài có thể thay đổi cho phù hợp.

Trường hợp thiết kế của xe không lắp được một biển ngắn và một biển dài thì được đổi sang 2 biển số dài hoặc 2 biển số ngắn, kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm.

Làm thế nào để đăng ký biển số dài cho ô tô tại Việt Nam?
Làm thế nào để đăng ký biển số dài cho ô tô tại Việt Nam?

Thủ tục hồ sơ gồm:

Mẫu đơn xin cấp biển số theo yêu cầu theo hướng dẫn của cán bộ công an.

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ khẩu. Nếu là xe công ty, cơ quan, tổ chức cần có thêm giấy giới thiệu.

Tờ khai đăng ký xe, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức).

Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ tài chính.

Tờ khai nguồn gốc xe.

Chứng từ lệ phí (thuế) trước bạ.

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Sau khi hoàn tất thủ tục, cán bộ công an vẫn sẽ cấp 2 biển số thông thường cùng giấy hẹn và thêm một giấy hẹn nhận biển theo yêu cầu cùng biên lai phí cấp biển phát sinh. Lưu ý, khi nhận biển số theo yêu cầu cần mang biển số cũ để hoàn tất thủ tục. Thủ tục tương tự với những xe đã lưu hành.