Land rover cảnh báo áp suất lốp luôn sáng hoặc chớp mà không tắt sau khi đã nổ máy

0
696
Land rover cảnh báo áp suất lốp luôn sáng hoặc chớp mà không tắt sau khi đã nổ máy
Land rover cảnh báo áp suất lốp luôn sáng hoặc chớp mà không tắt sau khi đã nổ máy

Thông cáo báo chí: HÃNG LAND ROVER

Dòng xe: Land rover

Thông cáo số: LTB00542NAS2

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho các xe có trong danh sách đính kèm về lỗi trên hệ thống áp suất lốp. Hiện tượng: Land rover màn hình cảnh báo về áp suất lốp luôn sáng hoặc chớp mà không tắt sau khi đã nổ máy. Hiện tượng này kéo dài kể cả khi đã làm căng lốp xe. Thông cáo này có đính kèm hướng dẫn sửa chữa dành cho kỹ thuật viên đã được đào tạo và trang bị công cụ đầy đủ.

Hướng dẫn cách khắc phục chi tiết tại đây: