Land Rover khi thay thế cụm Active On Demand Coupling, gặp phải tiếng ồn hoặc rò rỉ

0
409
Land Rover khi thay thế cụm Active On Demand Coupling, gặp phải tiếng ồn hoặc rò rỉ
Land Rover khi thay thế cụm Active On Demand Coupling, gặp phải tiếng ồn hoặc rò rỉ

Thông cáo báo chí: HÃNG LAND ROVER

Dòng xe: Land Rover

Thông cáo số: LTB00825NAS1

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe Land Rover khi thay thế cụm Active On Demand Coupling, gặp phải tiếng ồn hoặc rò rỉ thì cần kiểm tra lại parts number. Sau khi kiểm tra parts number xem đúng hay không, nếu cần thiết có thể thay theo part mới. Thông cáo này có đính kèm hướng dẫn sửa chữa, tháo lắp và thay thế dành cho kỹ thuật viên đã được đào tạo và trang bị công cụ đầy đủ.

Xem hướng dẫn cách khắc phục sự cố trên tại đây: