Mazda CX-7 2007-2012 bị thu hồi do ăn mòn hệ thống treo, có thể gây mất lái

0
844
thu hoi xe Mazda CX-7
Mazda CX-7 2007-2012 bị thu hồi do ăn mòn hệ thống treo, có thể gây mất lái

Tập đoàn Mazda Bắc Mỹ đang thu hồi 190.102 chiếc CX-7, được sản xuất từ ngày 14 tháng 2 năm 2006, cho đến ngày 09 tháng 5 năm 2012.

Việc thu hồi được tthực hiện sau khi nhận bảy báo cáo về biên độ khớp cầu thấp hơn. Mazda thu thập các bộ phận từ lĩnh vực này, như là một phần của cuộc điều tra trong thời gian nhận thấy rằng nước mặn xâm nhập vào khớp cầu có thể gây ăn mòn.

Trong trường hợp cực đoan, khớp cầu có thể tách ra khỏi cần điều khiển thấp hơn, dẫn đến mất kiểm soát tay lái, làm tăng nguy cơ va chạm.

Như một ưu tiên, đầu tiên Mazda sẽ giải quyết tất cả các xe ảnh hưởng 2007-2008 và 2009-2011 đăng ký tại tiểu bang sau đây: Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire , New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin, và Quận Columbia. Những chiếc SUV còn lại sẽ được thu hồi một lần một khi có hiệu lực.

Việc sửa chữa bao gồm thay thế cả hai cần điều khiển thấp hơn phía trước, một hoạt động mà sẽ được thực hiện miễn phí. Mazda sẽ thông báo cho chủ sở hữu bắt đầu từ ngày 10 tháng 10.