Mazda phát ra tiếng ồn khi phanh xe

0
340
Mazda phát ra tiếng ồn khi phanh xe
Mazda phát ra tiếng ồn khi phanh xe

Thông cáo báo chí: HÃNG MAZDA

Thông cáo số: 04-00416

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mazda phát ra tiếng ồn khi phanh xe.

– Some vehicles exhibit brake related concerns such as brake noise, brake judder or brake dragging.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Following the instructions in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.