Mercedes bị lỗi kết nối LVDS

0
453
Mercedes bị lỗi kết nối LVDS
Mercedes bị lỗi kết nối LVDS

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI82-61_P-061310

Dòng xe ( Model): 

[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes chạy trên mặt đường xấu hay khoang găng đang mở trong khi hệ thống Becker MAP PILOT đang hoạt động thì kết nối LVDS giữa Audio 20 (A2) và mô đun điều hướng (A2/30) bị khởi động lại.

– When the vehicle is driven on an uneven surface or the glove compartment is closed while the Becker MAP PILOT is in use, the LVDS connection between the Audio 20 (A2) and navigation module (A2/30) is reinitialized.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do lỗi cập nhật phần mềm bộ điều khiển Audio 20.

– Software release of Audio 20 control unit (A2).

Giải pháp (Correction): 

– Cập nhật lại phần mềm phiên bản mới nhất.

– Software update of Audio 20 control unit (A2) to software release 14/47.01 or 14/52.00 or higher

The necessary software release is available as of Xentry version 03/2015..

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.